Бланки протоколів Л.Р. книга №2

Чисті бланки протоколів лабораторних робіт.
Теоретичні відомості необхідно вивчити за книгою 2
                                Завантажити

Основи енергетики

Конспект лекцій

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

Завантажити


Конспект лекцій “ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ”

Методичні матеріали

 К конс п е к т у л е к ц і й п о д і с ц і п л е н е

 «ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

 для бакалаврів напрями підготовки 6.050202

 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Завантажити

Перелік питань для вступу на ДКР «Магістр» напрямок підготовки 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Перелік питань для вступників до магістратури
                                Завантажити

Навчальний посібник “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА – ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА”

У навчальному посібнику приділено увагу теорії та практиці вивчення електротехніки під час виконання лабораторних робіт з електричних та магнітних кіл, електричних вимірювань, трансформаторів та електричних машин з дотриманням Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежних умов. Навчальний посібник призначений студентам неелектротехнічних спеціальностей вузів для підготовки до самостійного виконання лабораторних робіт з електротехніки.

Завантажити