Протокол №3 від 20.10.2022 p. засідання Методичної ради зі спеціальності 141

Слухали: Галіуліна А.А., та  Бабіча В.Ф., доцентів кафедри ЕтаМ,  про зміст укладеної ними методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні та електронні апарати» для студентів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Ухвалили: Затвердити зміст методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні та електронні апарати» для студентів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», укладеної доцентами Галіуліним А.А., та  Бабічем В.Ф. у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу; рекомендувати до розгляду Методичною радою ОНТУ.

Залишити відповідь