ПРОТОКОЛ №11 засідання кафедри від 27 травня 2022 р. 

ПРИСУТНІ:  зав. каф., доцент Осадчук П. І., доц. Галіулін А.А., доц. Розіна О.Ю., доц. Штепа Є.П., доц. Бабіч В. Ф., ас. Ревенюк Т. А., ст. викл. Шейда Голбад К.А.., зав. лаб. Шестих В. В..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення результати проведення СНК, НМК і НК ОНТУ.

2. Затвердження складу комісїї і дат захисту дипломних робіт бакалаврів

3. Ознайомлення з графіком відпусток під час військового стану  і з планом реорганізації учбового процесу на 2022-2023 н.р.

4. Обговорення ходу модернізації освітніх програм за спец. 141

5. Різне: розгляд та ухвалення підготовлених методичних документів

1. СЛУХАЛИ:   Доц. Галіуліна  А. А.про результати проведення СНК, НМК і НК ОНТУ. Усі викладачі прийняли активну участь в роботі конференцій ОНТУ

УХВАЛИЛИ:   Збільшити кількість студентських робіт  на наукових конференціях.

2. СЛУХАЛИ:  Завідуючого кафедроюдоцента Осадчука П. І  о необхідності  затвердження складу комісії і призначення дат основного захисту та передзахисту дипломних робіт бакалаврів.

УХВАЛИЛИ:  затвердити  склад комісії і дати захисту дипломних робіт бакалаврів та оголошення розмістити на сайті кафедри.

3. СЛУХАЛИ: доц. Осадчук П. І. повідомив про 24дневну відпустку під час військового стану і про план керівництва університету о реорганізації учбового процесу на 2022-2023 н.р..

 УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги отриману інформацію

4. СЛУХАЛИ:  Доц. Осадчука П. І  о необхідності  модернізації освітніх програм за спец. 141

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.5Різне:  схвалені методичні документи (курси лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних занять, зміст та оформлення яких відповідає новим стандартам та нормативам; Перелік у додатку).

Залишити відповідь