Протокол №1 від 11.08.2022 p. засідання Методичної ради зі спеціальності 141 

Слухали: доцента кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної  екології ОНТУ Дем’яненка Ю.І. про зміст розроблених ним методичних вказівок до курсового (дипломного) проектування та самостійної роботи «Проектування установок нетрадиційної енергетики. Джерела тепла для первинного контуру теплового насосу» для бакалаврів та магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія», об’ємом 73 с.

Ухвалили: зміст методичних вказівок до курсового (дипломного) проектування та самостійної роботи «Проектування установок нетрадиційної енергетики. Джерела тепла для первинного контуру теплового насосу» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія», розроблених доцентом Дем’яненко Ю.І.; рекомендувати до розгляду Методичною радою ОНТУ.

Залишити відповідь