ПРОТОКОЛ №12 засідання кафедри від 27 червня 2022 р.

ПРИСУТНІ:  зав. каф., доцент Осадчук П. І., доц. Галіулін А.А., доц. Розіна О.Ю., доц. Штепа Є.П., доц. Бабіч В. Ф., ас. Ревенюк Т. А., ст. викл. Шейда Голбад К.А.., зав. лаб. Шестих В. В..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підсумки весняного семестру і літньої сесії:

– розклад перескладань іспитів і заліків;

– внесення ідентифікатора конференції для перескладань на сайті розкладу..

2. Обговорення результатів захисту дипломних робіт бакалаврів

3. Звіти викладачів у зв’язку з закінчення навчального року

4. Різне: розгляд та ухвалення підготовлених методичних документів

1. СЛУХАЛИ:   Завідуючого кафедроюдоцента Осадчука П. І. про результати літньої сесії. Осадчук П. І. назвав дати перескладань іспитів і заліків і зазначив про необхідність заповнення відомостей як електронних так і паперових

УХВАЛИЛИ:   викладачі обов’язково перевіряють свій розклад і зобов’язані вчасно надавати відомості до деканатів.

2. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  о проведенні захисту дипломних робіт бакалаврів і о результатах захисту. Було декілька зауважень про структуру дипломних робіт, яку слід доробити, но в цілому можна вважити, що захист пройшов успішно.

УХВАЛИЛИ:  керівники робіт прийняли до уваги зауваження.

3. СЛУХАЛИ: Звіти викладачів по закінченню навчального року згідно індивідуальних планів

 УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти і усі зауваження ввести до індивідуальних планів4Різне:  схвалені методичні документи (курси лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних занять, зміст та оформлення яких відповідає новим стандартам та нормативам; Перелік у додатку).

Залишити відповідь