ПРОТОКОЛ №7 засідання кафедри від 28 січня 2022 р.

ПРИСУТНІ:  зав. каф., доцент Осадчук П. І., доц. Галіулін А.А., доц. Розіна О.Ю., доц. Штепа Є.П., доц. Бабіч В. Ф., ас. Ревенюк Т. А., ст. викл Шейда Голбад К. А., зав. лаб. Шестих В. В..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Завдання на весняний семестр:

– розклад занять студентів з’явиться на сайті ОНАХТ 28.01.21;

– необхідно ввести код і пароль конференцій для дистанційних занять;

2. Підготовити звіти по роботі у зимній період.

3. Заповнення індивідуальних планів.

4. Надання курсових робіт у паперовому виді.

5. Різне: розгляд та ухвалення підготовлених методичних документів

1. СЛУХАЛИ:   Завідуючого кафедроюдоцента Осадчука П. І. про дати початку весняного семестру. Осадчук П. І. нагадав, що лекції викладачі читають в онлайн форматі вже у лютому. Обов’язково слід вчасно надати код і пароль конференцій для дистанційних занять.

УХВАЛИЛИ:   Прийняти до уваги отриману інформацію.

2. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  о необхідності підготувати звіти о роботі у зимній період і надати їх вчасно на кафедру для подальшої перевірки учбовим відділом.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.

3. СЛУХАЛИ: доц. Осадчук П. І. про обов’язкову необхідність індивідуальних планів викладачів,

 УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги отриману інформацію.

4СЛУХАЛИ: доц. Осадчук П. І. про  необхідність надання студентами курсових робіт студентів у паперовому вигляди, для звітування перед учбовим відділом.

УХВАЛИЛИ:  Керівники курсових робіт обов’язково нагадають студентам про  надання курсових робіт студентів у паперовому вигляди.5. Різне:  схвалені методичні документи (курси лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних занять, зміст та оформлення яких відповідає новим стандартам та нормативам; Перелік у додатку).

Залишити відповідь