ПРОТОКОЛ №10 засідання трудового колективу кафедри від 25 квітня 2022 р. 

ПРИСУТНІ:  зав. каф., доцент Осадчук П. І., доц. Галіулін А.А., доц. Розіна О.Ю., доц. Штепа Є.П., доц. Бабіч В. Ф., ст. викл. К,А, Шейда Голбад, ас. Ревенюк Т. А., зав. лаб. Шестих В. В., зав. лаб. Проняков Ю. С., інж. Мішин О. О., інж. Лаптєв Є. В., інж. Осопрілко І.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ознайомлення колективу кафедри з рішенням вченої ради ОНТУ, протокол №12 від 19.04.2022 року, в якому встановлені зміни по розподілу фонду заробітної плати кафедри електромеханіки та мехатроніки, відповідно стану діяльності фінансового забезпечення ОНТУ на 01.05.2022 р.

2. Ознайомлення колективу кафедри з проектом змін по розподілу фонду заробітної плати кафедри електромеханіки та мехатроніки.

1. СЛУХАЛИ:   Завідуючого кафедроюдоцента Осадчука П. І., який повідомив колектив кафедри про скрутне фінансове становище ОНТУ під час військового стану, та ознайомив колектив з рішенням вченої ради, про встановлення змін по розподілу фонду заробітної плати кафедри.

УХВАЛИЛИ: Колектив кафедри ознайомлено з рішенням вченої ради ОНТУ.

2. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  ознайомив колектив кафедри з проектом змін по розподілу фонду заробітної плати співробітникам кафедри. Згідно якому:

1.       Інженерний склад кафедри: Осопрілко І.Ф., Мишин О. С., Лаптев Є. В. – відпустка без збереження заробітної плати.

2.       Зав. лабораторіями Шестих В. В., Проняков Ю. С. – знімається надбавка за напруженість праці у розмірі 5%.

3.       Старший викладач Шейда Голбад К. А. та асистент Ревенюк Т. А. знімається надбавка за науковий ступінь у розмірі 15%.

4.       Завідувач кафедри Осадчук П. І., доценти кафедри Галіулін А. А., Бабіч В. Ф., Штепа Є. П., Розіна О. Ю. – знімається надбавка за наукове звання у розмірі 20%

УХВАЛИЛИ:  Затвердити проект рішення, запропонований завідуючим кафедри доцентом Осадчуком П. І.

Заяви інженерного складу на відпуску без збереження заробітної плати додаються. Відомість з підписами співробітників про погодження з протоколом

Залишити відповідь