Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів доступні за посиланнямТЕМИ І КЕРІВНИКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ 2022 РОКУ ВИПУСКУ

Наказ ОНАХТ №835-03 від 04.10.2021 р. “Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів” 

 

Наказ ОНАХТ № 257-03 від 17.06.2022 р. про внесення змін до наказу ОНАХТ №835-03 від 04.10.2021 р. «Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів»  СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ

кваліфікаційних робіт здобувачів СВО «магістр» денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

у грудні 2022 р.

РецензентиПосадаМісце роботи
1 Зілотін Антон   Леонідович Технічний директор  ТОВ «ІКБ   Гамма»
2 Маклецький   Георгій.Леонідович Начальник відділу   автоматизації виробничих   процесів  ТОВ «ІЗТ»


СКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

із захисту кваліфікаційних робот здобувачів СВО «магістр» денної та заочної форм навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

у грудні 2022 р.

 

Голова комісії: Філенко С.В., в.о. головного інженера ТОВ «С-інжиніринг»

Заступник голови: Світий І.М., декан факультету АтаР, доцент, к.т.н.

Члени комісії: 

Осадчук П.І., зав. кафедри ЕтаМ, доцент, д.т.н.

Котлик С.В., директор ННІ КСіТ «Індустрія 4.0»

Галіулін А.А., доцент кафедри ЕтаМ, к.т.н.,

Бабіч В.Ф., доцент кафедри ЕтаМ, к.т.н.

Штепа Є.П., доцент кафедри ЕтаМ, к.т.н.

Орєхова М.Т., директор ТОВ «ІКБ Гамма»

Маклецький Г.Л., начальник відділу автоматизації виробничих процесів ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»

Секретар комісії: Шестих В.В., завідувач лабораторії кафедри ЕтаМГРАФІК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ІЗ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

Засідання екзаменаційної комісії відбудуться 23 та 24 грудня в ауд. Б205 

Початок роботи ЕК – 9.00 

Порядок захисту

23.12.2022 р. 

                               1. Коваль Дмитро 

                               2. Кобзар Олександр

                               3. Смірнов Максим

                               4. Ісаєв Максим 

                               5. Максименко Олександр 

                               6. Заврічко Сергій 

                               7. Хоменко Андрій 

24.12.2022 р. 

РезервнийПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (МАЛИЙ ЗАХИСТ)

ZOOM-конференція:

Ідентифікатор – 849 399 2661, код доступу – 2022 

16 та 19 грудня, початок о 17.00

Залишити відповідь