Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів доступні за посиланнямТЕМИ І КЕРІВНИКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ І МАГІСТРІВ 2023 РОКУ ВИПУСКУ

Наказ ОНАХТ №841-03 від 15.10.2022 р. “Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів” 

 СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТІВ

кваліфікаційних робіт здобувачів СВО «магістр» денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

у червні 2023 р.

РецензентиПосадаМісце роботи
1 Орєхова Марина   Терентіївна Директор ТОВ «ІЗТ»
2 Зілотін Антон   Леонідович Технічний директор  ТОВ «ІКБ   Гамма»
3 Маклецький   Георгій.Леонідович Начальник відділу   автоматизації виробничих   процесів  ТОВ «ІЗТ»


СКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

із захисту кваліфікаційних робот здобувачів СВО «бакалавр» денної та заочної форм навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

у червні 2023 р.

Голова комісії: Філенко С.В., в.о. головного інженера ТОВ «С-інжиніринг»

Заступник голови: Світий І.М., декан факультету АтаР, доцент, к.т.н.

Члени комісії: 

Осадчук П.І., зав. кафедри ЕтаМ, доцент, д.т.н.

Галіулін А.А., доцент кафедри ЕтаМ, к.т.н.,

Бабіч В.Ф., доцент кафедри ЕтаМ, к.т.н.

Штепа Є.П., доцент кафедри ЕтаМ, к.т.н.

Орєхова М.Т., директор ТОВ «ІКБ Гамма»

Маклецький Г.Л., начальник відділу автоматизації виробничих процесів ТОВ «Іллічівський зерновий термінал»

Секретар комісії: Шестих В.В., завідувач лабораторії кафедри ЕтаМ


 

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ (МАЛИЙ ЗАХИСТ)

                          ZOOM-конференція:

                          Ідентифікатор – 849 399 2661, код доступу – 2022 

                      19 та 20 червня, початок о 18.00ГРАФІК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ІЗ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

ZOOM-конференція:

                          Ідентифікатор – 849 399 2661,

код доступу – 2022 

Засідання екзаменаційної комісії відбудуться 26, 27 та 28 червня 

Початок роботи ЕК о 9.00 

Порядок захисту буде визначений за результатами попереднього перегляду КРБ 

Залишити відповідь