Протокол №2 від 27.09.2022 p. засідання Методичної ради зі спеціальності 141 

Слухали: Демʼяненко Ю.І., доцента кафедри ЕТтаПЕ про зміст укладеної ним робочої програми виробничої практики для студентів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», напряму підготовки «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Ухвалили: Затвердити зміст робочої програми виробничої практики для студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» напряму підготовки «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», укладену доцентом Демʼяненко Ю.І., у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

рекомендувати до розгляду Методичною радою ОНТУ.

Слухали: Ковальчука Д.А., старшого викладача кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем та Мазура О.В., доцента тієї ж кафедри, про зміст укладеної ними робочої програми з дисципліни «Дискретні пристрої автоматики та мікропроцесорна техніка» для студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Ухвалили: Затвердити зміст робочої програми з дисципліни «Дискретні пристрої автоматики та мікропроцесорна техніка» для студентів СВО «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», укладену ст. викл. Ковальчуком Д. А., та доц. Мазуром О. В. у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу; рекомендувати до розгляду Методичною радою ОНТУ.

Залишити відповідь