Протокол №4 від 19.05.2022 p. засідання Методичної ради зі спеціальності 141 

СЛУХАЛИ: Осадчука П.І. про структуру та зміст освітньо-професійної програми «Інтелектуально-керовані електромеханічні системи» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія», кваліфікації магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, яку розроблено робочою групою факультету автоматизації та робототехніки у складі: керівник робочої групи (гарант освітньої програми):  Осадчук Петро Ігоревич, доктор технічних наук, доцент; Бабіч Владислав Федорович, кандидат технічних наук, доцент; Галіулін Анатолій Агзамович, кандидат технічних наук, доцент; Штепа Євген Павлович, кандидат технічних наук, доцент; Ісаєв Максим Олександрович, здобувач СВО «магістр», спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Інтелектуально-керовані електромеханічні системи», 1 року навчання ОНТУ.

До роботи над ОП були залучені зовнішні стейкхолдери: Маклецький Георгій Леонідович, начальник відділу автоматизації виробничих процесів ТОВ «ІЗТ»; Орєхова Марина Терентіївна,  директор ТОВ «ІКБ Гамма»;  Філенко Сергій Володимирович, керівник електротехнічної лабораторії ТОВ «С-інжиніринг».

УХВАЛИЛИ: схвалити структуру та зміст освітньо-професійної програми «Інтелектуально-керовані електромеханічні системи» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія».

СЛУХАЛИ: Ревенюк Т.А. про структуру та зміст освітньо-професійної програми «Інтелектуально-керовані електромеханічні системи» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія», кваліфікації бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, яку розроблено робочою групою факультету автоматизації та робототехніки у складі: керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Ревенюк Т.А., кандидат фізико-математичних наук, старший викладач; Галіулін Анатолій Агзамович, кандидат технічних наук, доцент; Бабіч Владислав Федорович, кандидат технічних наук, доцент; Штепа Євген Павлович, кандидат технічних наук, доцент; Крук Георгій Максимович, здобувач СВО «бакалавр», спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням», 2 року навчання ОНТУ.

До роботи над ОП були залучені зовнішні стейкхолдери: Маклецький Георгій Леонідович, начальник відділу автоматизації виробничих процесів ТОВ «ІЗТ»; Орєхова Марина Терентіївна, директор ТОВ «ІКБ Гамма»;  Філенко Сергій Володимирович, керівник електротехнічної лабораторії ТОВ «С-інжиніринг». УХВАЛИЛИ: схвалити структуру та зміст освітньо-професійної програми

Залишити відповідь