ПРОТОКОЛ №9 засідання кафедри від 28 березня2022 р.

ПРИСУТНІ:  зав. каф., доцент Осадчук П. І., доц. Галіулін А.А., доц. Розіна О.Ю., доц. Штепа Є.П., доц. Бабіч В. Ф., ас. Ревенюк Т. А., ст. викл. Шейда Голбад К.А.., зав. лаб. Шестих В. В..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Підготовка к НМ, НТ та НС конференціям ОНТУ.

2. Завершити робочі програми і силабуси до дисциплін.

3.  Особливості ходу навчального процесу на кафедри під час військового стану.

4.Звіт зав. лаб. Шестих В. В. у зв’язку з закінчення стажування

5. Різне: розгляд та ухвалення підготовлених методичних документів

1. СЛУХАЛИ:   доц. Галіулін А. А. назвав строки проведення   НМ, НТ та НС конференціям ОНТУ.  

УХВАЛИЛИ:   Прийняти до уваги отриману інформацію.

2. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  о необхідності закінчення оформлення робочих програм і силабусів до дисциплінам. Які викладаються на кафедрі .

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.

3. СЛУХАЛИ: доц. Осадчук П. І. розказав про особливості ходу навчального процесу на кафедри під час військового стану. Про необхідність погашення заборгованостей студентів перед захистом диплому і про надсилання звітів щодо переддипломної практики.

 УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги отриману інформацію.

4. СЛУХАЛИ Звіт зав. лаб.  Шестих  В. В.про закінчення стажування  у ОНОП. Шестих В. В.  звітувала о проходженні стажування і надала методичні матеріали, які були підготовленні на основі отриманих знань в результаті підвищення кваліфікації.

 УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та рекомендувати до розгляду на Вченій раді факультету Автоматизації та робототехніки Одеської національної академії харчових технологій.5Різне:  схвалені методичні документи (курси лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних занять, зміст та оформлення яких відповідає новим стандартам та нормативам; Перелік у додатку).

Залишити відповідь