ПРОТОКОЛ №8 засідання кафедри від 24 лютого 2022 р.

ПРИСУТНІ:  зав. каф., доцент Осадчук П. І., доц. Галіулін А.А., доц. Розіна О.Ю., доц. Штепа Є.П., доц. Бабіч В. Ф., ас. Ревенюк Т. А., ст. викл. Шейда Голбад К. А., зав. лаб. Шестих В. В..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про введення військового стану.

2. Про роботу університету під час військового стану

3. Підготовка тез на Методичну та Наукову конференції ОНТУ.

4. Про роботу кураторів на ф-ті КСіА і на кафедрі Е та М.

5. Підготовка до проведення переддипломної практики студентів.

6. Проведення консультацій з дипломного проектування

7. Різне: розгляд та ухвалення підготовлених методичних документів

1. СЛУХАЛИ:   Завідуючого кафедроюдоцента Осадчука П. І. про введення військового стану на території України. Осадчук П. І. розказав основні правила безпеки під час військових дій.

УХВАЛИЛИ:   Прийняти до уваги отриману інформацію.

2. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  повідомив про введення МОУ дострокових канікул на термін – два тижня.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.

3. СЛУХАЛИ: доц. Галіулін А. А. назвав строки подачі тез  на Методичну та Наукову конференції ОНТУ і про необхідність усіх викладачів долучатись до наукової роботи кафедри.  

 УХВАЛИЛИ: Кожен викладач обов’язково поивен надати тезіси на відповідні конференції.

4. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  про необхідність підсилення кураторський роботи під час військового стану.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.

5. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  нагадав викладачам про терміни переддипломної практики студентів і про перелік необхідних документів для звітування.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.

6. СЛУХАЛИ:   доц. Осадчук П. І.  нагадав викладачам про необхідність бути на зв’язку зі своїми дипломниками, збільшити кількість консультацій по дипломним проектам.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти до уваги отриману інформацію.7Різне:  схвалені методичні документи (курси лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних занять, зміст та оформлення яких відповідає новим стандартам та нормативам; Перелік у додатку).

Залишити відповідь