СИЛАБУС обов’язкового освітнього компонента “Атестація: Підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра» для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС обов’язкового освітнього компонента “Основи електропостачаня підприємств” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС обов’язкового освітнього компонента “Електроматеріалознавство” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС обов’язкового освітнього компонента “Електричні машини” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Електричні та електронні апарати” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Мікропроцесорні та програмні засоби керування електроприводу” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Моделювання електромеханічних систем” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Моделювання електроприводів устаткування харчової промисловості” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Комплектні електроприводи з КР” для магістрів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Проектування та дослідження електромеханічних систем автоматизації” для магістрів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Мікропроцесорне керування електромеханічними системами” для магістрів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Силова електроніка та силові перетворювачі автоматизованих електроприводів” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Прикладна електродинаміка” для бакалаврів спеціальності 141

СИЛАБУС дисципліни “Електроматеріалознавство” для бакалаврів спеціальності 141 

СИДАБУС дисципліни “Електротехніка та основи електропостачання” для бакалаврів спеціальності 185 

СИЛАБУС дисципліни “Контроль та керування біотехнологічними процесамии. Електротехніка та основи електроніки” для бакалаврів спеціальності 162 

Електротехніка  та  електропостачання

Силабус   (спеціальність – 185)

Електротехніка  та  основи  електромеханіки

Силабус   (спеціальність – 181)

Контроль та керування біотехнологічними процесами

Силабус   (спеціальність – 162)

Автоматизований електропривод  харчових виробництв 

Силабус   (спеціальність – 141)

Електричні машини

Силабус   (спеціальність – 141)

Основи електропостачання підприємств 

Силабус   (спеціальність – 141)

Спеціальні електричні машини 

Силабус   (спеціальність – 141)

Електроматеріалознавство

Силабус   (спеціальність – 141)

Електротехніка та електромеханіка

Силабус   (спеціальність – 151)

Прикладна електродинаміка

Силабус   (спеціальність – 141)

Монтаж, технічна експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв

Силабус   (спеціальність – 141)

Теорія електроприводу

Силабус   (спеціальність – 141)

Автоматизований електропривод

Силабус   (спеціальність – 151)

Системи управління електроприводу

Силабус   (спеціальність – 141)

Перспективні електроприводи підприємств АПК

Силабус   (спеціальність – 141)

Електротехніка та основи електромеханіки

Силабус (спеціальність – 181)

Електротехніка та основи електропостачання

Силабус (спеціальність – 185)

Контроль та керування біотехнологічними процессами. Електротехніка та основи електроніки

Силабус (спеціальність – 162)

Електротехніка та електроніка

Силабус (спеціальність – 131)

Електротехніка та електромеханіка

Силабус (спеціальність – 133)

Монтаж, технічна експлуатація і ремонт електромеханічних присторїв

Силабус (спеціальність – 141)

Технологічні вимірювання в автоматизованих електромеханічних системах

Силабус (спеціальність – 141)

Електромонтажні роботи

Силабус (спеціальність – 141)

Наукометрія

Силабус   (спеціальність – 141)

Залишити відповідь